Bieżące informacje

Ogłoszenie o przetargu


Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o .o. informuje o ogłoszeniu przetargu na „Wykonanie przebudowy kamienicy przy ul. Rycerskiej 10 w Gdańsku”, wpisanej do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego.

 

Termin wykonania zamówienia: 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Wadium: 80 000,00 zł.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, kancelaria GIWK (parter), do dnia 14.11.2018 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert: tego samego dnia o godz. 10:15.

Szczegółowa treść ogłoszenia i dokumentacja przetargowa znajdują się na stronie :  http://bip.giwk.pl/zamowienia/